4a. De Mindfulness – groepstherapie voor volwassenen (met autisme).

De Mindfulness – groepstherapie voor volwassenen (met autisme).

Deze nieuwe therapievorm ontwikkeld door Annelies Spek kan ook als online therapie ingezet worden.

Daarbij als groepstherapie uitstekend geschikt voor alle volwassenen. (Dus mensen met of zonder autisme).

Om deel te kunnen nemen aan deze groep zal met degene die zich hiervoor aanmeld eerst een online intakegesprek plaats vinden waarin uitgelegd wordt wat deze Mindfulness therapie inhoudt. Hierbij ook de  vragen over de motivatie en een onderzoek naar  geschiktheid voor deelname. Contra – indicaties voor deelname kunnen immers aanwezig zijn.

De sessies
Deze Mindfulness – groepstherapie voor volwassenen (met autisme) bestaat
uit negen sessies.
Bij de meditatieoefeningen is rekening gehouden met het taalgebruik:
figuurlijk taalgebruik is vermeden, evenals termen die te veel een beroep
doen op het voorstellingsvermogen .
In de volgende paragrafen zullen de volgende sessies besproken worden:
Sessie 1 De doe-modus en de zijn-modus
Sessie 2 Omgaan met hindernissen
Sessie 3 Meditatie in beweging
Sessie 4 Aandacht voor de ademhaling en het lichaam
Sessie 5 Om gaan met moeilijke situaties
Sessie 6 Acceptatie
Sessie 7 Niet meegaan met gedachten
Sessie 8 Voor jezelf zorgen
Sessie 9 Gebruiken wat je geleerd hebt

 

Geef een reactie