4a. Partnerrelatietherapie voor volwassenen met autistische partner.

Partnerrelatietherapie voor volwassenen met autistische partner.

 Mensen met een autisme spectrum stoornis schieten volgens de DSM-5 tekort in hun sociale communicatie en sociale interactie en kennen beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses en activiteiten. De ernst van de stoornis uitgedrukt in de mate van ondersteuningsbehoefte, die zeer substantieel (niveau 3) tot gering (niveau 1) kan zijn.
De autisme spectrum stoornis kan een levenslange handicap genoemd worden die vooral interactioneel de nodige beperkingen, frustraties en teleurstellingen oplevert voor zowel de persoon met autisme als, in het geval van een relatie, voor degene ander.
Mensen met deze sociale contactstoornis hebben dan ook een grote kans op relatie problemen. Een relatie therapie gericht op een partner met autisme kan zorgen voor een betere invulling van de relatie. In deze relatie therapie worden er een aantal principes aangereikt om de partner relatie weer vorm te geven. Gewerkt word met vooral aanwijzingen en directieven.
De therapie zal in principe geheel online plaatsvinden en er wordt op de volgende wijze gewerkt:

Beperkt aantal zittingen.
Het bij de start van de behandeling maken van afspraken over het aantal sessies geeft degene met autisme duidelijkheid en overzicht, waar die vanuit zijn beperking veel behoefte aan heeft.

 Welomschreven doelen.
Mensen met autisme zijn gebaat bij concrete, welomschreven doelen om aan te werken.

 Een positieve context.
Er is niet alleen aandacht voor klachten, problemen en beperkingen, maar ook voor mogelijkheden, veerkracht, sterke kanten en oplossingen. De partner zonder autisme kan gaan inzien dat ‘houden van’ bij iemand met autisme eerder tot uiting zal komen in concrete activiteiten dan in emotionele wederkerigheid.

 Het geven van aanwijzingen en herstructurering.
Gewerkt word met onder andere aanwijzingen, suggesties, cognitieve herstructurering, raadgevingen, opdrachten, huiswerk en stapsgewijze instructies.
Als er sprake is van stress verschijnselen bij de partner met Autisme kunnen mindfulness oefeningen een bijdrage leveren in de stress vermindering. Een optie is dan dat beide partners hier mee bezig kunnen gaan.

 Gericht op actie.
Deze partnerrelatietherapie is niet primair gericht op het reflecteren op ervaring en gevoelens, maar op het ondernemen van actie: het veranderen van gedrag, het verbeteren van sociale vaardigheden en het oplossen van problemen in de sociale interactie.
Voor de partner zonder autisme is er ruimte voor reflectie op ervaringen en gevoelens.

 

 

 

 

Geef een reactie