5c. Werkboek “de innerlijke kinderen”

De innerlijke kinderen.

Een therapie gericht op verwerking van traumatische ervaringen en problemen uit de kinderjaren welke belemmeringen vormen in het functioneren.
In deze therapie gebruik gemaakt van werkbladen en therapeutische ondersteuning.
De wijze waarop er gewerkt kan worden staat vermeld in de werkbladen en kunnen wij samen verder uitwerken en eventueel aanpassen. Belangrijk is en blijft dat bij deze stapsgewijze methode regelmatig contact is om samen door te nemen hoe dit proces verloopt, welke werkbladen het meest aanspreken  maar ook welke therapeutische verdere begeleiding daarnaast nodig is.

Veel mensen gaan gebukt onder de problemen uit hun kinderjaren. Het is alsof deze je blijven achtervolgen en heb je de neiging om de patronen uit je verleden opnieuw creëren. In je kinderjaren immers leerde je hoe je met anderen om moest gaan  en hoe je liefde en goedkeuring kon krijgen. De tijd waarin je waarden gevormd werd en de fundering voor je leven van nu als volwassene is geworden. Echter als deze fundering niet goed in elkaar zit, heb je de kans dat de structuur van je leven zwakke plekken vertoond en geconfronteerd kan worden met de pijn die je als kind gevoeld hebt.

Een stapsgewijze methode om terug te keren naar je jeugd en zo de leemte in je gevoelens en vaardigheden in te vullen kan verkregen worden door opnieuw te benoemen en uiten van onze gevoelens. Om dit te leren zal je opnieuw moeten doormaken wat je als kind  gevoeld hebt. Terug naar de tijd waarin je voor het eerst leerde wat gevoelens waren. De werkbladen en online begeleiding zijn bedoelt op je daarbij te helpen en ondersteunen.

door deze therapie vorm leer je  opnieuw en op een goede manier om te gaan met je gevoelens tegenover je ouders en je kinderen. Het is een methode om je verleden onder ogen te zien en  te leren hoe je anders met dit verleden om kunt gaan en helpt je beter te redden in dit leven. Het helpt vaardigheden te verkrijgen die je nodig hebt om te reageren op basis van vrije keuze in plaats van onmacht en obsessies en je helpt je creatieve mogelijkheden opnieuw te ontdekken.

Werkbladen indeling:
Hoofdstuk 1., ‘De kinderen in je: kennismaking en genezing’, wordt uitgelegd hoe de informatie in dit boek gebruikt moet worden en wat je zelf moet doen om iets aan het boek te hebben.
Je maakt kennis met het concept ‘innerlijk kind’ en krijgt enige achtergrondinformatie over de ontwikkeling van dit concept.
Dit concept wordt vervolgens uitgebreid van één ‘innerlijk kind’ tot meerdere, allemaal van elkaar verschillende ‘innerlijke kinderen’. Vervolgens wordt een uit zes stappen bestaande methode geïntroduceerd waarmee je iets kunt doen aan de emotionele pijn waar de kinderen in je onder gebukt gaan: vaststellen wat de pijn precies inhoudt, de oorzaak van die pijn nader onderzoeken,de pijn opnieuw beleven, de pijn buiten je zetten en er mee praten, en rouwen om en genezen van die pijn.
In het laatste deel van dit hoofdstuk staat informatie over wat je verder nodig hebt om de oefeningen te kunnen doen: je ontmoet je ‘volwassen ik’ en je geeft een vorm aan iets wat we je ‘hogere
macht’ zullen noemen. Het is van wezenlijk belang dat je een beeld hebt van deze beide figuren vóór je met de kinderen in je gaat werken: je ‘volwassen ik’ heb je nodig om overzicht te kunnen houden over het werk dat je doet en je ‘hogere macht’ zal een aanwezigheid zijn waar je steun aan kunt ontlenen.
Hoofdstuk 2,’De zuigeling in je’, wordt de zes- stappenmethode toegepast op de zuigeling in je. De oefeningen helpen je te bepalen of je problemen hebt met vertrouwen in jezelf en in anderen, met je veilig voelen en met weten hoe je liefde en aandacht moet geven en krijgen – en zo ja, hoe je deze problemen moet aanpakken en oplossen.
Hoofdstuk 3, ‘De peuter in je’, is bedoeld om je te helpen vaststellen welke moeilijkheden je wellicht hebt met zelfstandig zijn, het stellen van grenzen, ‘nee’ zeggen en ‘nee’ te horen krijgen. De zes stappen methode wordt gebruikt om deze zaken aan te pakken en op te lossen.
Hoofdstuk 4, ‘De kleuter in je’, helpt je te bepalen of je misschien problemen hebt met het accepteren van je positieve en negatieve eigenschappen. Deze ontwikkelingsfase is misschien wel de moeilijkste van allemaal, omdat je op deze leeftijd zo veel normen en waarden moet aanleren. De manier waarop je met jezelf en anderen omgaat, hoe je tegenover je lichaam en tegenover je seksualiteit staat en hoe nieuwsgierig je van jezelf wel of niet mag zijn dat  zijn allemaal zaken die in deze fase ontstaan.
Hoofdstuk 5, ‘Het schoolkind in je’, kun je met behulp van de methode eventuele problemen in de omgang met leeftijdsgenoten onderzoeken en oplossen. Er wordt in dit hoofdstuk ook aandacht besteed aan problemen met het beginnen aan en afmaken van werkzaamheden, spreken in het openbaar en succes in je werk.
Hoofdstuk 6, ‘De puber in je’, is bedoeld om je inzicht te geven in jouw reactie op ongemakkelijke situaties. Gevoelens van opgelatenheid en de mate waarin je tegen die ongemakkelijke gevoelens bent opgewassen, worden meegedragen door je ‘puber-ik’. De methode leert je volwassen ik hoe die het puber-ik kan helpen met deze gevoelens om te gaan.
Hoofdstuk 7,’De adolescent in je’, geeft je de mogelijkheid na te gaan hoe je je voelt over je eigen identiteit en tegen welke dingen je in opstand komt – zaken die thuishoren bij je adolescente ik. De oefeningen die de zes stappen steeds begeleiden, zijn bedoeld om je te helpen conflicten en pijn op dit gebied aan te pakken en te verwerken.
Hoofdstuk 8, ‘De jongvolwassene in je’, wordt het werken aan de verschillende ontwikkelingsfasen afgerond. Je leert of herziet de vaardigheden die je nodig hebt om de wereld van de volwassenen te betreden. Velen van ons lukt het niet deze stap daadwerkelijk te zetten. Verslaving aan drank, drugs of medicijnen, emotioneel slecht functioneren of trouw aan het gezin waarin we zijn opgegroeid verhinderen ons ‘groot’ te worden. Met behulp van de oefeningen kun je beoordelen of je klaar bent voor de wereld van de volwassenen en kun je de dingen leren die je nodig hebt om echt volwassen te worden. Het ‘Overgangsritueel’ is bedoeld om je te helpen op ceremoniële wijze de stap naar volwassenheid te zetten; het is tevens de afsluiting van het werk met de verschillende kinderen in je.
Hoofdstuk 9, ‘De relatie met de kinderen in je onderhouden’, bestaat uit oefeningen die bedoeld zijn om je te helpen bij kwesties die niet direct met een bepaalde leeftijd samenhangen. Met behulp van de oefeningen kun je de relatie met de kinderen in je onderhouden en verder ontwikkelen; er worden ook technieken aangereikt die je kunt gebruiken als bijvoorbeeld op je werk of in het verkeer de problemen van de kinderen in je naar boven komen.
Hoofdstuk 10, ‘Intieme relaties en de kinderen in je’, wordt besproken hoe je innerlijke kinderen intieme relaties kunnen beïnvloeden, hoe ze je pogingen om dichtbij iemand te zijn kunnen saboteren of je gevangen houden in een relatie die niet langer bevredigend is. Er staat ook een oefening in die laat zien hoe je om kunt gaan met je gevoelens tijdens en na het uitraken van een relatie.
Hoofdstuk 11, ‘Verslaving, herstel en de kinderen in je’ , is speciaal voor degenen die aan het begin staan van een herstelperiode in verband met verslaving aan bepaalde middelen of vertonen van bepaald gedrag.

Deze therapievorm kan als eerste stap gebruikt worden voor mensen die een traumatische geschiedenis achter zich hebben. Een prima aanvulling op een inzichtgevende therapie.

Als ontspanning na het doorlopen van een werkblad kan gebruikt gemaakt worden van enkele mindfulness technieken, zoals een bodyscan, ademhalingsoefening en lichaamsmeditatie.

Geef een reactie