3. Individuele therapieën

Individuele therapieën.

Er kunnen verschillende therapievormen gebruikt worden in de online therapie.            De keuze is afhankelijk van de aard van de problematiek en dat wat u het meeste aanspreekt. Soms kan een oplossingsgerichte therapie een verandering te werk stellen maar ook kan het zo zijn dat een therapievorm met een psychodynamische karakter beter werkt.

1. De oplossingsgerichte therapie:
Hierbij wordt niet gezocht naar een analyse van de problemen maar gekeken naar de analyse van de oplossingen. Dus wat heeft u al geprobeerd om het probleem op te lossen en wat daarvan heeft geholpen. Het uitgangspunt is dat u, naar de hand van oplossingsgerichte interventies  eigen oplossingen construeert.  Voor verdere informatie over deze therapievorm zie pagina 3a.

2.Cliëntgerichte therapie:
Cliëntgerichte therapie is een vorm van inzichtgevende psychotherapie. Hierbij zal ik uitleggen dat het de bedoeling is dat ik vooral naar je luistert en probeert te verhelderen wat je zegt. Je wordt aangemoedigd alles te bespreken wat je bezighoudt en als therapeut zal ik met name ingaan op hoe je gebeurtenissen en jezelf daarin beleeft. Ik reflecteert wat je zegt door dat in andere woorden weer te geven, zodat je je bewust wordt van je ervaring. Daarbij houdt ik actief het zoekproces op gang.  Geeft je geen commentaar en draagt geen oplossingen aan, maar kan daarnaast mijn eigen gevoelens en reacties soms wel laten merken om de impact van wat je in de therapie zegt, te verhelderen. Verdere informatie over deze therapie vind u op pagina 3b.

 

 

Geef een reactie