4. Partnerrelatie therapie

Partnerrelatie therapie door Cognitief herstructureren.

De cognitieve herstructurering in de relatie is dikwijls nodig om de weg vrij te maken voor vaardigheidstrainingen. Vaardigheidstrainingen veranderen de kijk op de relatie.
Wat de cognitieve herstructurering in partnerrelatietherapie betreft,
het is veelal niet mogelijk dat jullie als paar zelf de lange weg van de ontdekking van een nieuwe kijk op jullie relatie te maken. Het zou lang duren en het is erg ingewikkeld omdat veelal beide partners elkaar in dit proces negatief kunnen beïnvloeden.
De therapeut grijpt hier dus in en geeft het paar uitdrukkelijk een nieuwe kijk op de zaak. Cognitieve herstructurering wordt hier dus gebruikt in die zin dat het gaat om een wijziging in het beleven van zichzelf, de partner en de relatie door een ingreep van de therapeut.  Als therapeut kan ik u nu ertoe brengen te kijken naar hoe jullie met elkaar omgaan in plaats van u te blijven richten op wie van beiden goed of slecht wordt gezien door de ander.
Deze overschakeling is erg nuttig als men dan stelt dat men ‘een andere omgang kan leren’. Immers als men anders met elkaar kan leren omgaan, dan valt er aan het probleem wel te werken. Als één van de twee per definitie als goed of slecht gezien blijft worden, valt daar echter niet veel aan te veranderen.
Als therapeut kijk ik samen met u hoe een cognitieve herstructurering in uw relatie kan worden opgezet. Hiervoor kan het startgesprek de nodige uitgangspunten geven.

U kunt zich door middel van een mail, met beider personalia en telefoonnummer, aanmelden  bij online-therapie.net. Mailadres: withelpt@msn.com.
Binnen enkele dagen wordt er contact met u opgenomen voor een intake gesprek.