4. Partnerrelatie therapie door cognitief herstructureren.

Partnerrelatie therapie door cognitief herstructureren.

De cognitieve herstructurering in de relatie is dikwijls nodig om de weg vrij te maken voor vaardigheidstrainingen. Vaardigheidstrainingen veranderen de kijk op de relatie.
Wat de cognitieve herstructurering in partnerrelatietherapie betreft,
het is veelal niet mogelijk dat jullie als paar zelf de lange weg van de ontdekking van een nieuwe kijk op jullie relatie te maken. Het zou lang duren en het is erg ingewikkeld omdat veelal beide partners elkaar in dit proces negatief kunnen beïnvloeden.
De rol van de relatie therapeut bij de cognitieve herstructurering is dan ook de partners een nieuwe kijk op het om gaan met elkaar. Cognitieve herstructurering wordt hier dus gebruikt in die zin dat het gaat om een wijziging in het beleven van zichzelf, de partner en de relatie door een ingreep van de therapeut. Een veel voorkomend voorbeeld hiervan binnen partnerrelatietherapie is het omschakelen van de individuele naar de relationele manier van kijken. Het komt bij paren met problemen frequent voor dat de één zich de schuldige of de slechte voelt, en
de ander zich de goede voelt, degene die ‘niets misdaan’ heeft, degene die gelijk heeft, enz. De therapeut kan hen nu ertoe brengen te kijken naar hoe ze met elkaar omgaan in plaats van zich blind te staren op wie van beiden goed of slecht is. Deze overschakeling is erg nuttig als men dan stelt dat men ‘een andere omgang  met elkaar kan leren  Deze overschakeling van individueel naar relationeel is nuttig omdat een relationele kijk meer een andere kijk biedt die nieuwe mogelijkheden opent. Om verandering denkbaar te maken moeten de partners de inzet kunnen hebben om stappen te maken naar een cognitieve herstructurering van de relatie.

Deze cognitieve herstructurering zal echter moet aansluiten bij de ervaring van de partners. Ze mag er heel anders zijn, maar wel aansluiten bij de ervaringswereld van beide. Deze herstructurering dient immers voor beide partners  herkenbaar te zijn. Ook kan de cognitieve herstructurering in gezet worden bij een levensfaseproblematiek die zou kunnen ontstaan als kinderen het huis verlaten of er sprake is van een pensionering.

 

Als relatie- en psychotherapeut kan ik u een  online relatietherapie volgens de richtlijnen van de cognitieve herstructurering aanbieden.

De werkwijze van deze therapie is als volgt: Vanuit het startgesprek en enkele vervolggesprekken wordt over gegaan op de cognitieve herstructurering in de relatie. Hierbij  worden oefeningen en opdrachten gebruikt. Maar zeker ook aan stappen naar verandering aanbrengen in de communicatie door het werken met opdrachten en training van veranderingen in de wijze van communiceren met elkaar, dus de communicatie regels welke hierin gehanteerd gaan worden. Het onderhandelen met elkaar en het veranderen van de interacties.

Deze therapie geschied volledig online. Het gebruik van beeld en geluid zal hierbij ingezet worden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van Skype waardoor we elkaar niet alleen kunnen horen maar ook zien.
Voor  aanmelding van deze relatietherapie of vragen hierover kunt u contact met mij opnemen via mijn mailadres withelpt@msn.com of per telefoon , nummer 0640478926 of 0521 342273.

Bij aanmelding ontvangt u binnen 2 a 3 dagen  dan van mij een mail met intake vragen.