3b. Cliëntgerichte therapie

Cliëntgerichte therapie:
Cliëntgerichte therapie is een vorm van inzichtgevende psychotherapie. Hierbij zal ik uitleggen dat het de bedoeling is dat ik vooral naar je luistert en probeert te verhelderen wat je zegt. Je wordt aangemoedigd alles te bespreken wat je bezighoudt en als therapeut zal ik met name ingaan op hoe je gebeurtenissen en jezelf daarin beleeft. Ik reflecteert wat je zegt door dat in andere woorden weer te geven, zodat je je bewust wordt van je ervaring. Daarbij houdt ik actief het zoekproces op gang.  Geeft je geen commentaar en draagt geen oplossingen aan, maar kan daarnaast mijn eigen gevoelens en reacties soms wel laten merken om de impact van wat je in de therapie zegt, te verhelderen.  Bij de therapie per  mail, maar ook bij gebruik van  beeld en geluid, maak ik veelal gebruik van vraagstellingen over de problematiek welke u naar voren brengt, waardoor bij de inzichtgevende benadering ook een directieve component wordt toegevoegd.