6. Kernkwaliteiten-Enneagram.

Kernkwaliteiten en kernkwadranten van Daniel Ofman.
Een goede manier om je sterke en je zwakke punten helder te krijgen, is om je kernkwaliteiten en kernkwadranten in kaart te brengen. Dat is een veelgebruikte, heldere en toegankelijke methode die je ook kunt gebruiken om conflicten met anderen te analyseren.
Wat zijn kernkwaliteiten?
Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Ze maken je tot wat je bent. Het zijn ook de positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen als hij ernaar gevraagd wordt. Bijvoorbeeld dat je een erg creatief, bijzonder geduldig of een besluitvaardig persoon bent. Iedereen heeft wel een aantal van deze kwaliteiten.

Kwaliteiten kunnen ook valkuilen zijn.
Deze kwaliteiten worden een valkuil als je erin doorschiet. Je kwaliteit wordt een zwakte. Ben je erg besluitvaardig, dan kun je in de valkuil trappen drammerig te worden. Of: als je doorschiet in je zelfverzekerdheid wordt je arrogant.

Valkuilen van een ander: allergieën
Zoals iedereen kernkwaliteiten heeft, heeft ook iedereen valkuilen. Als een ander doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat bij jou irritatie oproepen. Jouw reactie daarop wordt een allergie genoemd. Zo´n allergie heeft vaak te maken met een kwaliteit van jezelf. Als je erg bescheiden bent, kun je je mateloos storen aan mensen die continu zichzelf op de borst kloppen.

Achter allergieën schuilen weer uitdagingen
Die vervelende eigenschap van de ander kan ook een kwaliteit waarin hij is doorgeschoten. En het mooie is dat juist voor degene die er allergisch voor is, de kwaliteit die achter deze allergie ligt een belangrijk ontwikkelpunt kan zijn. Dit wordt dan de uitdaging genoemd. Erger je je regelmatig aan de passiviteit van een ander? Kijk dan welke kwaliteit daarachter zit. Is iemand bijvoorbeeld bedachtzaam, of geduldig en daarin doorgeschoten? Grote kans dat dat nou juist jouw uitdaging, is omdat je zelf soms te drammerig bent. Je kunt dus veel leren van de mensen aan wie je je het meest ergert!

Van kernkwaliteit naar kernkwadrant
Zo kun je je eigen kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen opstellen. Dat wordt meestal weergegeven in een figuur. Dit figuur noemen we een kernkwadrant. Zie voorbeeld.

Wanneer kun je deze methode gebruiken.
Bij het doen van een zelfonderzoek, bijvoorbeeld door het opstellen van een persoonlijke analyse.
Bij het analyseren van conflicten in de voorbereiding van een conflicthantering in de relatie.
Als je een gesprek voorbereidt.
Bij het opstellen van een persoonlijke ontwikkelingstraject.
Als methode bij teambuildingsbijeenkomsten.
Bij verbeteren van je competenties.

Enneagram.
Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel waarin negen persoonlijkheden worden onderscheiden en hun onderlinge relaties worden aangegeven. De naam enneagram komt uit het Grieks; ‘ennea’ betekent ‘negen’ en ‘grammos’ betekent ‘punten’.
Wat kan ik met het enneagram.
Leren jezelf en anderen beter te begrijpen. Inzicht in jezelf leren verkrijgen. Bewust worden van vaste patronen, de sterke en zwakkere punten. Het ontdekken van ontwikkelingspunten.
Het enneagram is dan ook geschikt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.
Het enneagram onderscheid negen persoonlijkheidstypen.

Elk persoonlijkheidstype sorteert op een bepaalde manier zijn informatie uit de omgeving vanuit zijn basismotivatie.De basismotivatie geeft elk type specifieke gebieden waarop het zijn aandacht richt en gebieden die hij vermijdt. Elk type bezit sterke eigenschappen. Wanneer een type minder goed in zijn vel zit of teveel opgaat in zijn type, kunnen zwakkere eigenschappen tot uiting komen.
Elk type heeft zijn specifieke ontwikkelingsmogelijkheden.
Het is niet de bedoeling dat met het enneagram mensen in vakjes geplaatst kunnen worden en er dus maar negen ‘soorten’ mensen bestaan. Het idee achter het enneagram is dat iedereen iets van elk type in zich heeft maar dat één type overheerst. En over dat overheersende persoonlijkheidstype gaat het enneagram. . Elk type heeft een aantal sub types. Deze sub types geven aan op welke manier u de drie uitdagingen van het leven, voorzien in basisbehoeften, sociaal functioneren en relaties aangaan, aanpakt. Dus elk mens heeft eigenschappen van alle negen types in zich. Meestal heeft één type duidelijk de overhand. Dit type is dan herkenbaar door de beschrijvingen van de verschillende types te lezen en na te gaan welk type het meest aansluit.

De combinatie van het Enneagram en het kernkwadrant

De Enneagram types                                                                            Kernkwaliteit
1. De Perfectionist wil goed zijn en dingen verbeteren.              –        Zelfdiscipline.
2. De Helper wil geliefd zijn en waarde toevoegen.                     –        Behulpzaamheid.
3. De Presteerder wil zich waardevol en geaccepteerd voelen. –        Besluitvaardigheid.
4. De Individualist wil begrijpen wie hij is en zichzelf uitdrukken. –       Fijngevoeligheid.
5. De Waarnemer wil alles begrijpen en competent zijn.            –        Beschouwen.
6. De Loyalist wil zekerheid en veiligheid.                                       –    Verantwoordelijkheidsbesef.
7.De Optimist wil blij, gelukkig en tevreden zijn.                          –        Luchthartigheid.
8. De Leider wil zichzelf beschermen door sterkte en zelfvertrouwen.  – Open .
9. De Bemiddelaar wil in eenheid en harmonie met anderen leven.  –  Behoedzaamheid.

Dit omzetten naar concrete actie en stappen in die richting is een koppeling van enneagram met de kernkwaliteit een mogelijkheid.
Het enneagram in combinatie met het kernkwadrant  kan dienen om inzicht te krijgen over uw persoonlijkheidstypen welke voor u van toepassing kunnen zijn waarbij de kernkwaliteiten informatie kunnen geven over uw kernkwaliteiten.
Aanbod online coaching:
Bij het leren omgaan met de technieken van de kernkwadranten vanuit het persoonlijkheidstype van het enneagram. Ten behoeven van uw zelf, of samen met uw partner  toegevoegd aan een structurele individuele- of relatie therapie.

 

 

                           

Geef een reactie